Stichting Mantel der Liefde

Na twee jaar lang reizen is er een einde gekomen aan de reizende expositie. Om deze reden zal de stichting dan ook per 16 maart 2020 ophouden te bestaan. 

Stichting Mantel der Liefde initieert en bevordert kunstprojecten gericht op het inzichtelijk maken en toegankelijk maken van actuele maatschappelijke thema’s.  De stichting is op 20 juli 2017 in eerste instantie opgericht om de fototentoonstelling ‘Mantel der Liefde’ te kunnen maken.
Het actuele projectplan daarvan is deels terug te lezen op onze website en is bij de stichting op te vragen. 

Ons privacy protocol kunt u hier lezen.

Het jaarverslag van 2017 is hier te lezen.

Het jaarverslag van 2018 is hier te lezen.

De Belastingdienst heeft met ingang van 20 juli 2017 de ANBI-status toegekend aan Stichting Mantel der Liefde.

KVK: 69251460

RSIN: 857802811

Mail: info@mantelderliefde.nl

De stichting bestaat uit:
– Voorzitster Ilse Wolf.
– Penningmeester Herman Diepstraten
– Secretaris Merline Bhaggan.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hun verrichte werkzaamheden voor de stichting.

Vertel ons hoe we contact met je kunnen opnemen.