Op het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch bezocht het Ds. Pierson College met alle leerlingen van VWO4 de expositie. Ze schreven allemaal een verslag voor in hun CKV dossier.